Evje Klatrepark

Evje Klatrepark 12. mai 2018. Foto.

Dette er den gøye og utfordrande klatreparken til TrollAktiv på Syrtveit i Evje. Evje Klatrepark har to ruter, 120 cm og 140 cm, i totalt fem ulike løyper. Han er bygd med eit topp moderne sikringssystem som krev påklikking bare ein gong ved starten av løypa. Høgdeskilnaden er mellom 1 og 10 meter. Klatreparken ligg inne […]