Dammane ved Skjerkevatn

Dam Skjerkevatn, Åseral. Foto.

Ved Skjerkevatn oppe i heia vest for Ørevatn i Åseral er det bygt to svære steinfyllingsdammar som demmer opp det vatnet og Nåvatn til eitt stort, samanhengande magasin for Skjerka kraftverk. Dei to nye dammane erstatta fem gamle betongdammar i Skjerkevatn og Nåvatn. Dammane er spektakulære byggverk, som det er ei stor oppleving å kikke nærare på. Etter […]