Ånebjør – Bygland

Ånebjør. Landskapsfoto.

Ånebjør er ein heiegard langt inne i fjellheimen i Bygland vesthei, på grensa mot Åseral. I utstrekning er han den største i Bygland kommune. Garden ligg vakkert til ved elva Logna, nord for Beinsvatnet og Juvatn. Han er først omtalt i skriftlege kjelder i 1647. I 1875 var det tre bruk på Ånebjør. Dei hadde hestar, kyr, sauer og geiter. […]