Arrangementsstøtte frå Setesdal IPR i haust

Byglandsrevyen "Halvvegs til Hovden" er eitt av arrangementa som har fått støtte til arbeidet sitt. Her ser me Eirin Emaus som "krypsiv". Foto.

Setesdal interkommunalt politisk råd har ei eiga støtteordning for arrangementsutvikling. I haust er det delt ut 150.000 kr under ordninga. Føremålet med ordninga er auka verdiskaping i regionen. Gode arrangement skapar trivsel, samarbeid og utvikling, og er positive for fastbuande, besøkande og for lokalt næringsliv. Støtta gjeng til utvikling og nyskaping av nye eller etablerte arrangement, med fokus på […]