Setesdalssida – økonomi

Det har vore nokre spørsmål om korleis eg tenker å finansiere Setesdalssida.no. Her er ei lita utgreiing om det. Setesdalssida.no er eit privat tiltak, sett i gang av meg personleg. Kva som er motivasjonen min, kan du lese anna stad her på sida. Finansieringa er veldig enkel. Eg betaler nå i oppstarten alle utgifter sjølv. […]