Brokke-Suleskarvegen

Brokke-Suleskarvegen ved Roskreppfjorden.

Brokke-Suleskarvegen er den 42 km lange vinterstengte vegen som går frå Nomeland i Hylestad i Valle gjennom Setesdal vesthei til Suleskar i Sirdal. Vegen vart opna i 1990, og er normalt open frå 20. mai til 1. november kvart år. Han går gjennom eit spektakulært høgfjellsterreng, med høgaste punkt 1050 meter over havet. Strekninga byd på […]