Vatnedalsdammen

Vatnedalsdammen, Bykle. Foto.

Vatnedalsdammen er ein steinfyllingsdam i austenden av Vatnedalsvatnet i Bykle. Han er 120 meter høg, og ein av dei høgaste dammane i Europa. Ved foten er dammen 365 meter brei, og massevolumet er på 4,2 mill m³. Anlegget (hovuddam og sekundærdam) vart opna 4. oktober 1983 av dåverande olje- og energiminister Kåre Kristiansen.Vatnedalsvatnet har ein […]