Sylvartun

Sylvartun. Bygget utvendig. Foto

Sylvartun på Nomeland i Hylestad er gjenopna som eit senter for immateriell kulturarv. Her kan du bli med på ei spennande reise inn i folkemusikken. Sølvsmeden er ikkje lenger på Sylvartun. Men folkemusikken lever, og gjestene vert tekne med på ei kulturhistorisk reise inn i folkemusikken. Unik kulturskatt Folkemusikkmiljøet i Setesdal er på mange måter unikt med slåttespel på hardingfele […]