Evje Klatrepark

Evje Klatrepark 12. mai 2018. Foto.

Dette er den gøye og utfordrande klatreparken til TrollAktiv på Syrtveit i Evje. Evje Klatrepark har to ruter, 120 cm og 140 cm, i totalt fem ulike løyper. Han er bygd med eit topp moderne sikringssystem som krev påklikking bare ein gong ved starten av løypa. Høgdeskilnaden er mellom 1 og 10 meter. Klatreparken ligg inne […]

TrollAktiv – Evje

Rafting i Syrtveitsfossen. Foto.

6 km nord for Evje ligger Syrtveitfossen, en fantastisk flott foss med spennende stryk. Her ligger også et selskap med inngående kjennskap til elva Otra, nemlig TrollAktiv. Selskapet er et av de eldste raftingselskapene i Norge, og en ledende leverandør av utendørsopplevelser. TrollAktiv har de siste årene utviklet seg til å bli et multifunksjonelt aktivitetssenter […]