Evje natursti 10. desember 2018. Foto: Geir Daasvatn

Evje natursti

Evje natursti starter ved Oddeskogen barnehage, og går på fin sti gjennom stille skogsterreng lett oppover til Odde gård.

Det er grei parkeringsplass der løypa starter, rett ved barnehagen. Bor eller camper du i Evje-området, er det passelig sykkelavstand opp til Oddeskogen. Ved starten av løypa står det flotte informasjonsskilt om de ulike løypene i området. Det er bare å følge skiltingen, så er du i gang med turen. Først kommer du forbi det nye Oddeskogen boligfelt som fortsatt er under arbeid. Videre langs løypa er det oppslag om ulike naturtema (fauna, geografi, geologi, osv.). Sammen med den gode trimmen for kroppen, får du altså også trimmet hjernen ekstra godt!

Løypa avsluttes langs bilveg opp til Evje Mineralsti.

Forleng gjerne turen!

Evje natursti 10. desember 2018. Dette er langs den første delen av stien. Foto: Geir Daasvatn

Nå kan du selvsagt snu, og ta samme veg tilbake til parkeringsplassen du startet fra. Da har du en grei tur på noen få kilometer. Men du kan også fortsette turen oppover i Evje Mineralsti, og se på noen av de spennende, nedlagte gruvene som ligger langs den løypa. I dette området er det også mange andre fine turmuligheter.

Anbefalt fottøy er bra tursko/joggesko.

God tur!

Kart over området 

Sjå også

Starten på Evje natursti er lett å finne! Foto: Geir Daasvatn

Allemannsretten gjev oss fantastiske mogelegheitar til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Dette har vi full rett til, så lenge vi tek omsyn til grunneigar, kvarandre, planter og dyr. Så vis alltid omsyn og ver varsam når du ferdast ute i skog og mark. Naturen er vårt felles skattkammer!

Del "Evje natursti"