Futevegen Oddestemmen – Tveit

Futevegen i skogen mellom Oddestemmen og Tveit. Oddepna til høgre. Foto.

Frå Oddestemmen ved Gautestadvegen rett aust for Evje kyrkje kan me følge den gamle Futevegen eit langt stykke gjennom skogen opp til Tveit. Futevegen gjennom Evje gjekk frå Evje kyrkje til Flatebygd, over Kongvaheia til Undeland, Mykjåland, Kleveland, Lislevand og vidare gjennom Hovlandsdalen til Vegusdal. Frå Vegusdal heldt vegen fram mot Herefoss og Arendal. Her gjekk «hovudtrafikkåra» frå […]

Turtips: Bygdeborgene i Evje og Hornnes

Utsikten utover landskapet fra Kallshovet. Foto.

Det har vore fem kjende bygdeborger i Evje og Hornnes. Ved sida å vere spennande kulturminne er dei fine turmål. Det går mot vår, og snart smeltar snøen vekk. Du er kanskje ein av oss som då finn glede i å kome ut på tur på beina i skog og mark. Dei fem bygdeborgene i […]

Steinsfjell – Evje

Trollbakken hoppanlegg med Steinsfjell bak. Foto.

Steinsfjell er eit lite fjell rett aust for Evje sentrum. Det er eit «kortreist», men flott turmål! I vesthallet av fjellet, mot sentrum, ligg Trollbakken hoppanlegg. Mot sør ligg den store skytebanen som var hovudarena under Landsskytterstemna på Evje i 1999, 2009 og igjen i august 2019. På toppen av fjellet har Forsvaret ei varslingsmast for skyteøvingar i Evjemoen skyte- […]

Futevegen – Vegusdal

Futevegen med bru i skumringa. Foto.

Futevegen i Vegusdal var ein del av det gamle vegsambandet mellom Evje og Frolands Verk. Han blei bygd som hjulveg på 1840-talet, men var i bruk som ride- og kløvveg lenge før det. I dag er vegen delvis restaurert og merka som turløype, og er ein del av den kulturhistoriske løypa som kallast Allmannavegen. Start frå Vegusdal […]

Linddalen naturreservat – Hornnes

Fargerik haustskog i LInddalen. Foto.

Linddalen naturreservat er en 110 dekar stor vernet edellauvskog i Linddalen, øverst i Dåsvannsdalen i Hornnes. Skogen er alm- og lindeskog, med innslag av flere andre treslag, og ble fredet som naturreservat i 1977. Det er også en veldig interessant flora i reservatet. Mange skoleklasser i Evje og Hornnes, og gymnasiaster, har nok vært med læreren […]

Kosåna – der mennesker har streifet rundt siden steinalderen

Gunnarsåna ved Bjørndalsvatnet. Foto.

Kosånavassdraget strekker seg fra Egsåvatnet i Åseral, gjennom vestre deler av Hornnes og videre gjennom Bjelland til elva renner ut i Mandalselva ved Foss. Kosåna og naturen rundt byr på mange fine naturopplevelser og rike muligheter for friluftsliv. Vassdraget Fra starten ved utløpet av Egsåvatn er flere vatn inkludert i vassdraget; Gunnarsvatnet og Bjørndalsvatnet i Hornnes, deretter følger Kosvatn, og nedenfor dette […]

Trollfoss – Vegusdal

Trollfoss 28. juni 2017. Landskapsbilde.

Trollfoss i Hovlandsåna forbi Flateland i Vegusdal er ein svær foss på ein litt mystisk plass. Det er ingen lang tur. Men om du er forbi desse traktene, er fossen verkeleg verdt ein avstikkar. Gjennom tusentals år må elva ha grave seg ned i fjellet, og laga det svære og tronge juvet ho renn gjennom her. Når […]

Mykleåsen turløype – Evje

Utsynet nedover mot Otradalen og Evje frå Mykleåsen. Foto.

Mykleåsen er eit fjell (512 moh.) i Flatebygd i Evje. Det går ei fin turløype gjennom gamalt, historisk gruve- og mineralterreng til toppen av fjellet. Fleire stader er det opne glenner, der du har eit mektig utsyn ut over Otradalen og Evje. Litt historie Rundt 1830 prøvde dei først å ta ut koparmalm frå fjellet. I åra […]

Gruveblikk – dagsturhytta i Evje og Hornnes

Dagsturhytta med fin utsikt utover dalføret. Foto.

Gruveblikk er dagsturhytta i Evje og Hornnes kommune. Ho ligg ved Nygruva ved Flåt nikkelgruve, om lag fem kilometer nord-aust for Evje sentrum. Hytta kom opp hausten 2023. Ho blei offisielt opna 12. november 2023. Ho har ei verkeleg fin plassering, med majestetisk utsikt nedover mot Evje og Otradalen. Thor Widar Wienenga har rydda i […]

«Gamle» Breistøl – Hornnes

Breistøl med grunnmurane etter våningshuset. Foto.

Breistøl er ein tidlegare støyl og ein gamal husmannsplass under bruket Der inne, vest i Nedre Kjetså – Neregarden på Kjetså i Hornnes. Staden ligg inn ein skogsbilveg på sørsida av Fylkesveg 42 noko før du kjem til Tveit i Hornnes austfrå. Det er ein kort tur å spasere inn til Breistøl, eller sykle, men interessant og tankevekkande å vandre mellom dei gamle hustuftene og filosofere litt over det […]

I fotspora til setesdølane: Eldjannskleivan på Hægeland

Eljannskleivann i skogen på Hægeland. Foto.

Den gamle setesdalsvegen gjennom Hægeland gjekk forbi Hægeland kyrkje og ned Eljannskleivan før han passerte over Eldjansåna på bru. I dag er dette ei veldig fin turløype. Den første ordentlege køyrevegen mellom Mosby i Kristiansand og Kile i Hægeland blei bygd 1829–1835. Strekninga som er omtala her, Eldjannskleivan, blei bygd i 1835. Vegen ligg noko […]

Juvassvegen – Åseral

Den kempestore Kjeddingsteinen rett i vegkanten langs Juvassvegen. Foto.

Juvassvegen går frå Austegard i Åseral, på austsida av elva Logna, nordover til Juvassdammen i søre enden av Juvatn. Det er ein fin sykkeltur! Vegen er om lag seks km lang. Han er open for almenn ferdsle, om du vil køyre med bil. Han går mellom anna forbi dei vakre fossane Store-Rjukan og Lisle-Rjukan i Logna-elva. Her er mange fine badeplassar om sommaren. […]

Kallshovet – Hornnes

Utsikten utover landskapet fra Kallshovet. Foto.

Kallshovet er ein karakteristisk, kjegleforma liten fjelltopp (293 moh.) på Kallhovd i Dåsvannsdalen i Hornnes. Det er bare ein kort tur å gå, men toppen er eit veldig fint utsiktspunkt. Når ferdamannen kom over heia frå vest og såg denne fjelltoppen som derifrå likna eit kalvehovud, fall det heilt naturleg å kalle denne fjelltoppen for […]

Snipa på Longerak – majestetisk utsiktspunkt!

Utsynet utover Byglandsfjorden 5. oktober 2023. Ein klar haustdag med knallblå himmel. Foto.

Høgt oppe i lia mellom Longerak og Longeraksvatnet ligg Snipa, eit utkikkspunkt med eit enormt utsyn ned til Longerak, over mot Frøyrak, og endå mykje lenger både sørover og nordover Byglandsfjorden. Snipa er ikkje eit offisielt namn på fjellet. Kva namnet kjem av veit eg ikkje. Staden blei litt kjend for turgåarar då toppen fleire […]

Skogsbilvegen Heistad – Fiskeløys

Vatnet Fiskeløys i oktober. Foto.

Frå Heistad i Bygland kan du køyre, eller like gjerne sykle, rundt fem km på fin skogsbilveg innover i nydeleg heieterreng til vatnet Fiskeløys. Eg har bare vore innover vegen her ein einaste gong, for rundt sju år sidan. Så skildringa av turen kan ikke bli så veldig detaljert. Til det er hugsen alt for […]

Skogsbilvegen Jordalsbø – Eksæ

Sommar ved Støylen Øy. Foto.

Frå Steinstog øvst oppe i Jordalsbø går det skogsbilveg, Eksævegen, mange kilometer austover i heia til Jordalsvatn, vidare til den gamle støylen Øy og til slutt det store vatnet Eksæ. Du kan køyre bil på vegen, ein dagstur, mot ei bomavgift på bare 50 kr. Om du heller vil jogge eller sykle, er det ei […]

Røyrtveit naturreservat – Evje

Geir foran svær stein og kjempetre i Røyrtveit-skogen. Foto.

Røyrtveit naturreservat, også kalla «Den freda åsen» og «Urskogen», er eit 49 dekar stort freda barskogområde, ein urskog, mellom Flatebygd og Gautestad nord-aust i Evje og Hornnes kommune. Fredingsvedtaket blei gjort så tidleg som 21. juli 1917. Det var det aller første naturområdet som vart freda i Agder, og eitt av dei første i Norge. […]

Bertesknapen tur- og sykkelløype – Evje

Den kulerunde radaren på toppen av Bertesknapen. Foto.

Enten du vil gå på apostlenes hester, eller ønsker å sykle for å få mer vind i håret, er Bertesknapen nord i Evje et knallbra turmål! Fjellet er det høyeste i gamle Evje kommune, 652 moh. Fra Nordbø i Flatebygd til Bertesknapen Hvis du har lyst på en tur i nydelig skogsterreng, kan du starte […]

Hovsdalen – Hylestad

Landskapet rundt Mærstøyl i Hovsdalen. Foto.

Frå Hovet i Hylestad går Gjerdestøylvegen om lag sju kilometer oppover og innover i heia til Hovsdalen med mange gamle støylar og vakkert landskap. Du kan køyre ein tur med bilen. Det er ein betalingsveg. Du betaler 100 kroner for ein dagstur ved starten av vegen. Du kan betale kontant, med Vipps eller til bankkonto. […]

Nasjonal sykkelrute nr. 3 gjennom Evje og Hornnes

Kilefjorden i Otra. Foto.

Nasjonal sykkelrute nr. 3 går fra Kristiansand til Haukeligrend. Traséen gjennom Evje og Hornnes er nesten flat og veldig fin for en sykkeltur. Det gjelder enten du vil ut på en knallhard treningstur på terrengsykkelen eller bare vil ta en rolig søndagsutflukt med familien. Løypa passer dessuten veldig godt til en tur på el-sykkel, som du […]

Langs Vikstølvegen til heiegarden Vikstøl

Vikstøl i vakker solnedgang. Foto.

På heia mellom Flatebygd og Gautestad i Evje går Vikstølvegen frå Suva sørover til den fråflytta heiegarden Vikstøl. Turen går gjennom noko av det mest idylliske landskapet vi har i bygda vår. Ein sykkel- eller spasertur her ein varm midtsommarkveld er uforgløymeleg. Prestøygard og Storøygard Frå starten ved Suva går Vikstølvegen først forbi Prestøygardsvatnet og Storøygardsvatnet. Det […]

Jarekollen – Bykle kyrkjebygd

Bykil og Botsvatn sett frå Jarekollen i Bykle. Foto

Jarekollen er fjellet som kneisar opp rett «bak» Bykle kyrkebygd. Frå toppen er det ein fantastisk utsikt utover fjellheimen i Bykle. Her ligg også dagsturhytta Jarebu. Slik eg skjøner det, har Jarekollen «alltid» vore eit turmål for byklarane. Men hausten 2022 blei dagsturhytta Jarebu sett opp her. Eg vil tru mange, mange fleire ivrige turgåarar, […]

Bykle ljosløype

Bykle ljosløype med fint grusunderlag. Foto.

Dette er ei fin rundløype med grusunderlag. På sommaren kan du både gå og sykle rundt løypa. På vinteren er det oppkøyrt skiløype. Bykle ljosløype nokre bratte bakkar innimellom. Men ikkje verre enn at du gjerne kan ta ein tur med barnevogna eller ein elektrisk rullestol. Heile runden er 5,5 km lang. På høgaste punktet […]

Himmelsyna – Evje

Soloppgangen sett fra Himmelsyna. Foto.

Fjellet ligger 649 moh. Toppen er i Froland kommune, helt på grensa til Evje og Hornnes og Birkenes kommuner. Fra Himmelsyna har du en fantastisk utsikt; havet kan blinke i sør-øst mot Lillesand og Grimstad. Du har 360 graders utsyn utover 15–16 av kommunene i Agder. Toppen er et av de fineste turmålene i Evje og […]

Evje natursti

Evje natursti i vinterdrakt. Foto.

Evje natursti starter ved Oddeskogen barnehage, og går på fin sti gjennom stille skogsterreng lett oppover til Odde gård. Det er grei parkeringsplass der løypa starter, rett ved barnehagen. Bor eller camper du i Evje-området, er det passelig sykkelavstand opp til Oddeskogen. Ved starten av løypa står det flotte informasjonsskilt om de ulike løypene i området. […]

Skjoldmøynuten ved Åraksfjorden

Toppen av Skjoldmøynuten med sittebenker. Foto.

Skjoldmøynuten er eit fjell med flott utsikt utover Åraksfjorden, omtrent midtvegs mellom Frøysnes og Ose. Det går ei kort, men veldig idyllisk turløype opp til toppen frå Andvorvegen ved Store Reiårsvatn. Du kan også følge merka stig vidare sørover til Geitryggen, eit anna veldig fint utsiktspunkt. Skjoldmøynuten er ein av toppane i #bygland23. I artikkelen […]