Den mektige Glova 6. januar 2020. Foto: Geir Daasvatn

Glova på Abusdalheia

Glova er ein stor sprekk i berget, truleg av tektonisk opphav, på Abusdalheia sør-vest i Hornnes.

Ho tek til som ein liten sprekk i fjellet, vidar seg ut etter kvart og er på det største om lag 2–3 meter brei. Me kan følge sprekken kanskje 300 meter bortover i terrenget, før han igjen forsvinn i berget.

Sprekken har loddrette sider, og går truleg uhorveleg djupt. I dag er han delvis fylt med jord og stein, men ennå einskilde stader fleire meter djup.

Det går ei fin, merka turløype til Glova, med start frå Vasslandstjønna på Abusdal.

Kjelde

Fleire turar i Evje og Hornnes

Glova 6. januar 2020. Foto: Geir Daasvatn
Del "Glova på Abusdalheia"