Litt av bil- og utstyrsparken hos Indre Agder Transport. Foto: Trond Risdal/IAT

Indre Agder Transport AS på Hornnes overtar gods- kjøringen fra LL Setesdal Bilruter

LL Setesdal Bilruter (SBR) og Indre Agder Transport AS (IAT) er enige om at IAT overtar godsavdelingen fra SBR.

Pressemelding

Aktiviteten det dreier seg om, er distribusjon av stykkgods i Setesdal. Avtalen innebærer at IAT kjøper to lastebiler fra SBR. Overtagelsen er 1. februar og de ansatte har fått tilbud om å være med videre.

LL Setesdal Bilruter har i over 100 år drevet godstrafikk i Setesdal.

Vi er ydmyke på å kunne ta over denne oppgaven, og vil arbeide hardt for en effektiv drift fremover, uttaler Rune Thorsen som er eneeier og daglig leder i Indre Agder Transport AS.

Rune fortsetter:

Det er viktig for oss å bidra både til å beholde, ogå skape nye, arbeidsplasser i Setesdal. Det er naturlig å se denne aktiviteten opp mot vår øvrige virksomhet. Det vil være synergieffekter mot vår øvrige virksomhet og vi vil videreutvikle aktiviteten mot andre deler av indre Agder og ellers i Sør-Norge.

Transportene vil nå bli styrt fra IAT sitt anlegg i næringsparken på Hornnes. Omkring 20 ansatte er
tilknyttet selskapet og 18 lastebiler og maskiner disponeres.

Kunder kan fortsatt ringe samme telefonnummer som før, 99 20 24 50. Selvsagt vil man også kunne
henvende seg til IAT direkte på telefon 37 93 00 00.

Dialogen om overtakelsen kom etter initiativ fra Terje Greibesland i LL Setesdal Bilruter.

Vi så at vår virksomhet innenfor godssegmentet ble for liten i en større målestokk. Det ville kreve mer ressurser for å utvikle aktiviteten videre, utenfor vår hovedvirksomhet som er persontransport.

Terje Greibesland

Begge parter har sterk tro på den løsningen som nå er funnet og uttrykker optimisme ved at
virksomheten videreføres av en lokal aktør som har lokalkunnskap om Setesdal.

Nettsiden til Indre Agder Transport

Rune THorsen foran en av lastebilene sine. Foto.
Rune Thorsen, IAT. Foto: IAT
Del "Indre Agder Transport AS på Hornnes overtar gods- kjøringen fra LL Setesdal Bilruter"