Åknes kapell 150 år

Åknes kapell sett utanfrå. Foto.

Det vesle Åknes kapell ved Lognavatn i Åseral blei bygd i 1873. Det er stor feiring av 150-årsjubileet laurdag 19. og søndag 20. august. «Det var eit sterkt ynskje frå logndølane om å få sitt eige gudshus for over 150 år sidan», skriv Olav Åsland i eit stykke om jubileet i Kyrkjebladet for Åseral, Evje […]

Kommunalt tilskot til nybygg ved Evje kyrkje

Evje kyrkje. Foto.

Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok på sist møte 15. desember å yte 3,2 mill. i tilskot til planlagt nybygg ved Evje kyrkje. Evje og Hornnes sokneråd står bak prosjektet. Det nye bygget plasserast der bårehuset står i dag. Det er eit bygg som komplementerer kyrkja med dei funksjonane ho manglar i dag. Samlar dei […]