Setesdalsrosa: Årets jolegåve i Setesdal?!

Anne Turid Bjørnestad Frøysnes og Frank Egil Reise med boka Setesdalsrosa mellom seg. Foto.

Anne Turid Bjørnestad Frøysnes og Frank Egil Reise kjem i månadsskiftet november/ desember ut med dikt- og biletboka Setesdalsrosa saman. Anne Turid er gift med Øystein Frøysnes, og bur på Frøysnes i Bygland. Ho har skrive dikt i mange år, og legg dei endeleg fram for oss alle så vi kan glede oss over dei. […]

Setesdal – dikt

Anne Turid Bjørnestad Frøysnes har skrive dette vakre diktet om Setesdal. Det kan då vere dikt nr. 1 i det eg håpar kan bli ei fast spalte, «Månadens dikt», på Setesdalssida.no. Tusen takk til Anne Turid for at eg har fått lov til å sette diktet på trykk her. Det er også lagt ut på […]