Tøffe jenter i Evje og Hornnes Jeger- og Fiskarlag

Trude Evje skyt leirduer med hagle. Foto.

Jentene i Evje og Hornnes JFL møtest annankvar tysdag til leirdueskyting på Bane T på Evjemoen. Nettsida til Evje og Hornnes JFL Jentene har skytetrening saman med nybegynnarane kl. 17.00–18.00. Då eg fekk lov til å kikke litt på ei økt for eit par dagar sidan, var det ingen nybegynnarar som var der. Bare tre […]