Listeinsfjellet på Evjemoen

Murane etter luftvernstillinga på Listeinsfjellet. Foto.

Listeinsfjellet er lågt, bare 230 moh., og mest som ein liten rund ås. Fjellet ligg aust for Bjoråvegen, lengst nord på den lange sletta ved Evjemoen. Det går ein fin stig opp til toppen. På Listeinsfjellet var det ei norsk maskingeværstilling som skaut mot tyske fly som bomba Evjemoen i aprildagane 1940. Under krigen hadde tyskerane ei luftvernstilling her. Du […]