Kosåna – der mennesker har streifet rundt siden steinalderen

Gunnarsåna ved Bjørndalsvatnet. Foto.

Kosånavassdraget strekker seg fra Egsåvatnet i Åseral, gjennom vestre deler av Hornnes og videre gjennom Bjelland til elva renner ut i Mandalselva ved Foss. Kosåna og naturen rundt byr på mange fine naturopplevelser og rike muligheter for friluftsliv. Vassdraget Fra starten ved utløpet av Egsåvatn er flere vatn inkludert i vassdraget; Gunnarsvatnet og Bjørndalsvatnet i Hornnes, deretter følger Kosvatn, og nedenfor dette […]