Mykleåsen turløype – Evje

Utsynet nedover mot Otradalen og Evje frå Mykleåsen. Foto.

Mykleåsen er eit fjell (512 moh.) i Flatebygd i Evje. Det går ei fin turløype gjennom gamalt, historisk gruve- og mineralterreng til toppen av fjellet. Fleire stader er det opne glenner, der du har eit mektig utsyn ut over Otradalen og Evje. Litt historie Rundt 1830 prøvde dei først å ta ut koparmalm frå fjellet. I åra […]