Husmannsplassen Hagen blir rydda!

Husmannsplassen Hagen . Foto.

Husmannsplassen Hagen på Lauvdal i Bygland er eit vakkert og verdifullt kulturminne i Setesdal. Nå er ein liten flokk personar i parkvesenet i Bygland i gang med å rydde staden for buskar og kratt. Diverre har staden grodd ikkje så reint lite igjen dei seinare åra. Bygningsmassen treng òg noko vøling. Det stod eit stort […]

Ellevilt om fylkesgrensa!

Humoristen Olav Grendstad utfolder seg. Foto.

Olav Grendstad saman med kompanjong Åsmund Åmdal synte fram ein ellevill, humoristisk og til tider tankevekkande lynfestival om fylkesgrensa mellom Aust- og Vest-Agder på Stoga i Bygland laurdag kveld. I åra 2006–2012 gjennomførte Olav saman med Åsmund ein fylkesgrenseekspedisjon. Dei fysisk gjekk, klatra, padla og skræva på den ca 300 kilometer lange fylkesgrensa mellom Aust- […]