Gang- og sykkelvegen over Breiflå under arbeid igjen

Den halvferdige gang- og sykkelvegen over Breiflå med anleggsmaskin. Foto

Arbeidet med å gjere ferdig gang- og sykkelvegen langs Riksveg 9 og Sykkelrute nr. 3 over Breiflå i Hornnes er i gang igjen 😀 Det er innskrenking til eitt køyrefelt på staden, og lysregulering. Når vegen står ferdig, vil tryggleiken for gåande og syklande på denne staden vere sterkt forbetra. Sykkelrute nr. 3 Eit fint […]

Topteneset – spennande vegmiljø i Bygland

Ved Topteneset langs Riksveg 9, rett sør for Frøysnes i Bygland, er det spor etter tre hovudvegar gjennom Setesdal. Det er verkeleg ein spennande plass å ta eit lite stopp, om du er interessert i gamle vegminne. Topteneset stikk ut i Åraksfjorden. Den gamle Postvegen gjekk rett over fjellknausen her. Postvegen var den første brukelege køyrevegen for hest og kjerre […]