Røyrtveit naturreservat – Evje

Geir foran svær stein og kjempetre i Røyrtveit-skogen. Foto.

Røyrtveit naturreservat, også kalla «Den freda åsen» og «Urskogen», er eit 49 dekar stort freda barskogområde, ein urskog, mellom Flatebygd og Gautestad nord-aust i Evje og Hornnes kommune. Fredingsvedtaket blei gjort så tidleg som 21. juli 1917. Det var det aller første naturområdet som vart freda i Agder, og eitt av dei første i Norge. […]