Skild AS på Nesmoen

Skild AS har for lengst flytta seg frå lokala rett ved Riksveg 9 på Nesmoen i Bygland ned til industribygget der Serviteur Bygland tidlegare heldt til. Nå ynsker Skild AS å kjøpe bygget, skriv Setesdølen torsdag 1. desember. Nesodden Industribygg AS eig bygget og tomta i dag, og kommunen eig 99 % av aksjane i […]