Drodling frå ein snøhaug!

Geir sitter i snøhaugen med snøskuffene sine. Foto.

Eg var ute og brøyta tunet for snø i dag, med sørlandsskuffa. Det var tredje dagen på rad. Det er eit svært tun, med stikkveg ut til Fv-42. Igjen måtte eg måke vekk ein svær og tung snøskavl som var blitt liggjande att i utkøyrsla etter at brøytebilen hadde passert. Postkassa måtte eg òg brøyte […]