Nonåsen – Trydal

Nonåsen, eit lite rundt fjell ved Trydalstjønna. Foto.

Nonåsen er den karakteristiske, runde kollen på sør-vestsida av Trydalstjønni i Trydal i Bykle. Aanund Olsnes forklarar i Heimar og folk i Bykle, bind V, s. 119–120, at såleis heiter høgder i landskapet der sola, sett frå ein viss stad, står til nons, altså klokka to. Men ikkje nok med det! Klokka to står sola […]