Bjønnebua – Mjåland

Bjønnebua. Foto.

Bjønnebua på Mjåland er eit prioritert kulturminne i Åseral. Bua står altså på Mjåland, langs Fylkesveg 455 mellom Sveindal og Kylland.  At det er eit prioritert kulturminne betyr at det har stor lokal verdi, men ligg utanfor dei prioriterte kulturmiljøa, heiter det i kommunen sin kulturminneplan 2020–2025. Bua skal vere frå 1700-talet. Ho fortel «…om […]

Helleren – Åseral

Gamle husmurar i vasskanten på Helleren. Foto.

Helleren ved Juvatn i Åseral er ein av mange gardar i landet vårt som måtte flyttast frå då framsteget kravde sitt. Helleren – eller Hedderen som åsdølane seier – ligg på vestsida av Juvatn, nord-aust for Bortelid, heilt nord i Åseral. Om du held fram nokre kilometer nordover til vegs ende, kjem du til heiegarden […]

Siste kvilestaden etter flystyrtane på Snøhei og Tindefjell

Krigsgraver Åseral kyrkjegard etter flystyrtene på Snøhei og Tondefjell. Foto.

«På kirkegården ved Åseral kyrkje står det ti hvite gravsteiner i formasjon på to rekker. Minnestøtter med innskrifter som forteller oss at her har ti unge soldater funnet sitt siste hvilested. Sammen med fire andre soldater møtte de sin skjebne natt til 22. desember 1944.« Jørgen Åsland innleiar heftet sitt om Tragedien på Snøhei og […]

Koland i Åseral

Koland, Åseral. Foto.

Koland er eit nedlagd gardsbruk ved den nord-vestre enden av Gyvatn i Åseral, i grenseområdet mellom Åseral, Bygland og Evje og Hornnes. Det går bomveg frå Espelid i Åseral inn til Koland og Gyvatn. Eit par kilometer sør for Koland, på vestsida av Gyvatn, ligg Midtstrandknuten, den høgaste fjelltoppen i Evje og Hornnes kommune. Litt historie Då det var på tale å bygge artilleriskytefelt for […]