Furua på Eikjåknodden – Bygland

Den vesle furua på Eikjåknodden 18. mars 2023. Foto:

Denne vesle furua står og trossar vér og vind på ein liten odde som stikk ut lengst sør på Eikjåknodden, på Bø på vestsida av Byglandsfjorden. Eg fotograferte den same furua 2. desember 2018. Ho har ikkje vekse så mykje. Ho står vel på litt skrint næringsgrunnlag. Eikjåknodden er regulert til hyttefelt. Eg håpar treet […]