Stemmen til Åmdal sag

Stemmen i Klepslandsåna i Åmdalen 9. juli 2024. Foto.

Det står att ein gamal stem i Klepslandsåna i Evje, i Åmdalen rett nedom Rassevete. Stemmen samla vatn til Åmdal sag, som må ha stått under den vesle fossen her. Olav Raudstøl eigde saga. «Ei tid gjekk 2–3 hestar jamnt med plank frå dette bruket. Saga sveiv på sitt beste i åra før fyrste verdskrigen», […]