Setesdalsbautaen på Reiseodden

Setesdalsbautaen på Reiseodden. Foto.

Dette er den store bautasteinen som står ved Riksveg 9, på Reiseodden, rett sør for Bygland sentrum. Steinen er sett opp av Setesdal Regionråd. Setesdalslogoen på steinen er teikna av Ove Kjetså. Pynt og form ved Bjørgulv Bjørgum. Det står òg slike bautaer på Hedde i Valle, i Hornnes og på Lundane nord for Hovden. I tillegg står det ein bauta på fergeterminalen i Hirtshals. Meininga er å […]