Vekas bilete

Setesdalsbautaen på Reiseodden

Setesdalsbautaen på Reiseodden. Foto.
Trykk på bilete for å sjå full størrelse. Setesdalsbautaen på Reiseodden 4. juni 2021. Foto: Geir Daasvatn

Dette er den store bautasteinen som står ved Riksveg 9, på Reiseodden, rett sør for Bygland sentrum.

Steinen er sett opp av Setesdal Regionråd. Setesdalslogoen på steinen er teikna av Ove Kjetså. Pynt og form ved Bjørgulv Bjørgum.

Det står òg slike bautaer på Hedde i Valle, i Hornnes og på Lundane nord for Hovden. I tillegg står det ein bauta på fergeterminalen i Hirtshals.

Meininga er å ynskje turistane velkomen til Setesdal.

Kjelder

Fleire bilete

Rygnestadlåven
Bjønnebua – Mjåland
Tveitetunet – tilbake til fortidas prakt!
Kveld over den gamle husmannsplassen
Helleren – Åseral
Storstraumen frå ein annan ståstad
Klepp – Evje
Bykil – Botsvatn
Den gamle steinvegen i Flårenden
Lognavatn – Åseral
Flygargravene på Bygland kyrkjegard
Stavenes kulturlandskap