Vekas bilete

Setesdalsbautaen på Hedde

Setesdalsbauta på Helle. Landskapsfoto.
Trykk på bilete for å sjå full størrelse. Setesdalsbautaen på Helle etter omlegginga av RV-9. Foto: Geir Daasvatn

Dette er den store bautasteinen som står rett ved Riksveg 9 på Hedde i Hylestad i Valle.

Setesdalsbautaen er sett opp av Setesdal Regionråd. Setesdalslogoen på steinen er teikna av Ove Kjetså. Pynt og form er ved Bjørgulv Bjørgum.

Riksveg 9 forbi Hedde blei oppgradert i 2020–2021. Bautaen fekk då nytt fundament, og ei litt endra plassering.

Det står òg slike bautaer på Hornnes, ved Reiseodden på Bygland og på Lundane nord for Hovden i Bykle. I tillegg står det ein bauta på fergeterminalen i Hirtshals.

Meininga er å ynskje turistane velkomen til Setesdal.

Kjelder

Fleire bilete

Otra – Straume
Vestre Hodne i Hornnes
Linbekk bru – Øvrebø
Furua på Eikjåknodden – Bygland
Rygnestadlåven
Bjønnebua – Mjåland
Tveitetunet – tilbake til fortidas prakt!
Kveld over den gamle husmannsplassen
Helleren – Åseral
Storstraumen frå ein annan ståstad
Klepp – Evje
Bykil – Botsvatn