Allmannavegen 29. september 2018. Foto: Geir Daasvatn

Allmannavegen – Evje

Dette er en flott turløype i nydelig skogsterreng mellom Oddestemmen og Haugen/Åneland i Evje.

Allmannavegen i en større sammenheng er en historisk ferdselsveg fra Evje til Arendal.

Du kan starte turen ved Oddestemmen, om lag 700 meter oppover Gautestadvegen fra Evje kirke. Her er det på høyre side av vegen grei parkeringsplass og fine informasjonstavler.  Hele løypa er merket med små, røde skilt med kjerrehjul på. Visit Setesdal har også satt opp de velkjente grønne skiltene som vegvisere. Så det er enkelt å finne fram!

Et lite stykke på vanlig veg i starten

Først går du et lite stykke sørover på den kommunale grusvegen som også heter Allmannavegen. Ved Jokelid svinger du inn til høyre forbi tre hus som ligger plassert i terrenget med nydelig utsikt nedover mot Evje sentrum.

Etter noen få hundre meter i flatt skogsterreng kommer du til den bratte og berømte Fotsporkleiva. Her har Olav den hellige, som selvfølgelig også har vært innom vår kommune, satt sine fotspor i fjellet.

Når Fotsporkleiva vel er besteget, er det et lengre strekk i myrterreng. Ved Hommemyr går Gruvearbeidarvegen nordover forbi Landsverkplassen til den nedlagte Flåt nikkelgruve.

Turløypa fortsetter under bildet!

Allmannavegen nær Hommemyr, der Gruvearbeidarvegen går nordover (til venstre i bildet) mot Flåt-gruva. Foto: Geir Daasvatn

Fortsett mot Haugen/Åneland!

Men du skal ikke ta inn på Gruvearbeidarvegen. Du fortsetter i stedet rett fram. Etter myra kommer en grei nedstigning til gårdene i Haugen. Herfra følger du gruvehjulene langs vegen til Åneland og forbi Rishaug. I enden av løypa er det store informasjonstavler. Så du ser lett når løypa er slutt.

Nå har du gått ca. 3,2 km. Du er rett ved F v-42 Arendalsvegen. Om du vil bli hentet her av kjæresten, eller om du vil gå Allmannavegen tilbake samme veg, bestemmer du rimeligvis selv. Velger du å returnere samme veg, får du en nydelig tur på til sammen ca. 6,4 km.

Du kan også forlenge turen med ca. 3,7 km, hvis du på tibaketuren svinger til høyre på Hommemyr og tar den nevnte Gruvearbeidarvegen fram til Flåt-gruva. Derfra kan du følge grusvegen nedover til Flatebygd skianlegg, ta inn på Evje Mineralsti og følge den tilbake til utgangspunktet ved Oddestemmen.

Vel tilbake er Oddestemmen Steinsliperi absolutt verdt et besøk!

Svært løypenett

Det er et svært nett av grusveger, gamle gruveveger, stier og merka tur- og skiløyper i Flåt/Landsverk gruveområde. Det finnes mange andre varianter av turvalg i området enn de her nevnte. Men jeg skal ikke forvirre deg med flere opplysninger her. Andre artikler forteller mer om andre turmuligheter i området. Ellers anbefaler jeg en grundig kikk på et turkart, så kan du gjøre masse spennende valg selv.

Historisk veg

I området før Fotsporkleiv kan vi tydelig se at vegen i sin tid er blitt bygd opp fra terrenget. Det er mange slike tegn på at dette er en historisk veg langs hele løypa. Foto: Geir Daasvatn

Den turløypa som i dag er kalt «Allmannavegen» følger for en stor del den gamle Postvegen mellom Odde og Ånelandsbygda. Postvegen blei bygd rundt 1840, og var den første brukbare kjerrevegen østover mot Arendal fra Evje. Den må ikke forveksles med den mer kjente Postvegen – den første setesdalsvegen – som kom gjennom Hornnes og videre oppover i Setesdal på omtrent samme tid. Hvis du kikker litt etter mens du går, kan du mange steder se at vegen er bygd opp med steinmurer av ulik størrelse.

Rundt 1880 eller litt senere ble vegen østfra til Evje lagt om, slik at den kom ned til Evje via Galteland. Men i ca. 40 år var altså det som i dag er Allmannavegen turløype «hovedvegen» til Arendal for evdølene.

Ha en strålende tur!

Kart over området

Se også

Har du lyst til å vite meir?

Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Dette har vi full rett til, så lenge vi tar hensyn til grunneiere, hverandre, planter og dyr. Så vis alltid hensyn og vær varsom når du ferdes ute i skog og mark. Naturen er vårt felles skattkammer!

Del "Allmannavegen – Evje"