Sylvartun

Sylvartun. Bygget utvendig. Foto

Sylvartun på Nomeland i Hylestad er gjenopna som eit senter for immateriell kulturarv. Her kan du bli med på ei spennande reise inn i folkemusikken. Sølvsmeden er ikkje lenger på Sylvartun. Men folkemusikken lever, og gjestene vert tekne med på ei kulturhistorisk reise inn i folkemusikken. Unik kulturskatt Folkemusikkmiljøet i Setesdal er på mange måter unikt med slåttespel på hardingfele […]

Kulturpatrulja

Kulturpatrulja. Dans. Foto.

Kulturpatrulja er etablert for å bringe ekte setesdalskultur med stev, spel og dans frå unge lokale musikarar med glimt i auga ut til folket i sommarsesongen. Tiltaket vart starta etter initiativ frå Visit Setesdal og med økonomisk støtte frå Setesdalsmuseet. Folkemusikkutøvarar turnerer i dalen frå ultimo juni til primo august. Det er organisert som ein sommarjobb for dei, og […]