Heisfossen – Bygland

Heistadfossen sett frå toppen. Foto.

Heisfossen (Heistadfossen) er eit svært fossefall i Heisåni på Heistad, nord-aust i Bygland.  Heisvatn, som Heisåni renn ut frå, er noko regulert. Om lag 44 % av vassføringa i Heisvassdraget blir overført til Hovatn kraftverk. Men uttaket frå Heisvatn ligg så høgt at Heisfossen aldri blir heilt tørrlagt. I flaumtider med mykje nedbør og vatn er det stor vassføring i elva, […]