Høgås skianlegg – Evje

Skiløparar på Høgås i Evje. Foto.

Høgås skianlegg i Evje og Hornnes vart bygd i 1999. Anlegget har konkurranseløyper frå 250 meter til 15 km. Ein finn og ei sju kilometer lang lysløype og ei 8,1 kilometer lang handikappløype i anlegget, som Otra IL og grunneigar Trygve Jokelid eig. Anlegget har i tillegg ein hoppbakke på K20 og ein bakke for skileik. Det er lagt ned vassleidning på […]