Marhyl – Hylestad

Badeplassen Marhyl i Otra. Foto.

Marhyl eller Marhøl er den fine badeplassen i Otra, rett ved Otra Kraft sitt hovudkvarter på Nomeland, om lag tre kilometer nord for Rysstad. På austsida av Riksveg 9 er det opparbeidd ein grei parkeringsplass. Så er det nokre meter å gå frå parkeringsplassen ned til badeplassen. Her er det både svaberg og sandstrand. Plassen […]