Neset Camping

Neset Camping sett fra fjorden. Foto.

Campingplassen ligg ved Riksveg 9 mellom Byglandsfjord og Grendi i Bygland. Han er ein roleg 4-stjerners campingplass, i eineståande vakre omgivnader på eit nes som stikk ut i Byglandsfjorden. Svært mange stamgjestar har campingvogn ståande på Neset Camping heile året. År om anna har campingplassen 30.000–40.000 gjestedøgn. Sommaren 2021 var det rekordbesøk. Då var det somme døgn i slutten av juli godt […]