Marhyl – Hylestad

Badeplassen Marhyl i Otra. Foto.

Marhyl eller Marhøl er den fine badeplassen i Otra, rett ved Otra Kraft sitt hovudkvarter på Nomeland, om lag tre kilometer nord for Rysstad. På austsida av Riksveg 9 er det opparbeidd ein grei parkeringsplass. Så er det nokre meter å gå frå parkeringsplassen ned til badeplassen. Her er det både svaberg og sandstrand. Plassen […]

Dam Sarvsfoss – Bykle

Dam Sarvsfoss over Otra, Bykle kyrkjebygd. Foto.

Dam Sarvsfoss er ein 50 meter høg, spektakulær betongdam ved Sarvsfossen i Otra i Bykle kyrkjebygd. Det er imponerande ingeniørkunst, godt passa på av eit svært troll! Dammen er 142 meter brei og hevar vasstanden i elva med 40 meter. På toppen av dammen er det bru med bilveg til Stavenes. Dammen er den mest synlege delen av Brokke Nord, som vart […]