Dam Sarvsfoss. Foto: Geir Daasvatn

Dam Sarvsfoss – Bykle

Dam Sarvsfoss er ein 50 meter høg, spektakulær betongdam ved Sarvsfossen i Otra i Bykle kyrkjebygd. Det er imponerande ingeniørkunst, godt passa på av eit svært troll!

Dammen er 142 meter brei og hevar vasstanden i elva med 40 meter. På toppen av dammen er det bru med bilveg til Stavenes.

Dammen er den mest synlege delen av Brokke Nord, som vart opna av olje- og energiminister Tord Lien 10. oktober 2014Otra Kraft er eigar av og byggherre for damanlegget.

Bykle kommune har planar om å opparbeide rasteplass med toalett m.v. ved dammen. Her er også ei fin utsiktsplattform der du ser rett mot dammen og nedover i det djupe Sarvsjuvet. Her kasta Sarvsfossen seg utfor før han blei temma av kraftutbygginga. På plattforma er det informasjonstavle om dammen og utbygginga.

Korleis kjem du til Dam Sarvsfoss?

Ved industriområdet nord i Bykle kyrkjebygd (sjå kartet) tar du av frå Riksveg 9 og køyrer Stavenesvegen til dammen. Det er bare 300–400 meter. Det er parkeringsplass om du køyrer over dammen til andre sida (austsida) av Otra.

Køyrer du litt vidare oppover bakkane aust for Otra, kjem du til den fine Stavenes-grenda. Her er det spennande gamle bygningar og  vakkert kulturlandskap, men diverre ikkje mange fastbuande lenger.

Kart

Kjelder

Sjå også

Meir om Setesdal

Fleire attraksjonar

Hovden jernvinnemuseum – ei stor oppleving!
SetesdalBox Sauna – Honnevje
Bratt Friluftsliv – Valle
Jarebu – Bykle
Åknes – Lognavatn
Rakkenes – Byglandsfjorden
Daleviki badeplass – Byglandsfjorden
Sines badestrand – Byglandsfjorden
Brokkestøylen glaskafé og glamping
Galleri Systog Dale
Neset Camping
Støylen Camping – Ose