Sølvgarden – Rysstad

Sølvgarden Hotell utvendig. Foto.

Sølvgarden Hotell og Feriesenter er det spennande «eventyrslottet» langsmed Riksveg 9 på Rysstad. Hotellet er klassifisert til 4 stjerner, og campingen har 5 stjerner. Hotellet ligg rett ved Otra. Over på andre sida av elva stig Andenapen majestetisk mest rett opp. I elva kan du fiske, bade eller padle. Du kan leige både kano, båt/sykkelbåt […]

Setesdalsmuseet – Rysstad

Setesdalsmuseet sitt hovudbygg på Rysstad. Foto.

Setesdalsmuseet sitt hovudkvarter er på Rysstad, i museumsbygget som dronning Sonja opna i 1993. Museet er ei avdeling av Aust-Agder museum og arkiv IKS. Setesdalsmuseet er «landets lengste museum», og har faste utstillingar i Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland. Dagleg leiar er Leonhard Jansen. Han overtok stillinga etter Anna Stella Karlsdottir i august 2019. Museet har rundt ti tilsette. På Rysstad I museumsbygget på Rysstad […]