Setesdalsmuseet sitt hovudkvarter på Bjugsbakk på Rysstad. Foto: Geir Daasvatn

Setesdalsmuseet – Rysstad

Setesdalsmuseet sitt hovudkvarter er på Rysstad, i museumsbygget som dronning Sonja opna i 1993. Museet er ei avdeling av Aust-Agder museum og arkiv IKS.

Setesdalsmuseet er «landets lengste museum», og har faste utstillingar i BykleValleByglandEvje og Hornnes og Iveland. Dagleg leiar er Leonhard Jansen. Han overtok stillinga etter Anna Stella Karlsdottir i august 2019. Museet har rundt ti tilsette.

På Rysstad

I museumsbygget på Rysstad finn du eit variert tilbod på utstillingar. Nokre er det museet kallar faste utstillingar og vert ståande over fleire år. Andre står kortare tid, kanskje bare ein sommar.

Museet har særleg kompetanse på bygningsvern, drakt og gamle foto. I tillegg kjem sjølvsagt alt det som har med gamle gjenstandar og historie frå dalen å gjere.

Utstillingane på Rysstad er opne i sommarsesongen kl. 11–17. Utanom sesongen kvardagar mandag–fredag ​​kl. 10-15 og etter avtale.

Heimesida til Setesdalsmuseet

Oversikt over dei 14 avdelingane til Setesdalsmuseet frå Hovden til Iveland

Kjelder

Meir om Setesdal

Fleire attraksjonar

SetesdalBox Sauna – Honnevje
Bratt Friluftsliv – Valle
Jarebu – Bykle
Åknes – Lognavatn
Rakkenes – Byglandsfjorden
Daleviki badeplass – Byglandsfjorden
Sines badestrand – Byglandsfjorden
Brokkestøylen glaskafé og glamping
Galleri Systog Dale
Neset Camping
Støylen Camping – Ose
Bykle Hotell