Kveld ved Hornnes hjelpefengsel 4. februar 2023. Foto: Geir Daasvatn

Hornnes hjelpefengsel

Hornnes hjelpefengsel i Dåsnes i Hornnes er oppført i 1862 som rettslokale og distriktsfengsel for Råbyggelaget. Det hadde denne funksjonen til etter 2. verdenskrig.

Bygget står i dag omtrent slik det var bygd i 1862. Det er det eneste igjen av fire slike i hele landet. Eksteriør og interiør er godt bevart. Særlig har den autentiske fengselsfløyen med cellene stor verneverdi.

Bygningen ble overdratt til Forsvaret i 1957, men tilbakeført til Evje og Hornnes kommune på 1990-tallet.

Taket og hovedporten ble restaurert i 2000. Ytterligere restaurering er påkrevd.

Hornnes hjelpefengsel eies av kommunen, og er vernet som antikvarisk spesialområde. Det er inngått vern- og vedlikeholdsavtale med Aust-Agder fylkeskommune.

Aktiv venneforening

Foreningen Hornnes hjelpefengsels venner har inngått avtale med Evje og Hornnes kommune om restaurering og fremtidig bruk av fengselet og området rundt. Foreningen er alt i gang med arbeidet. Vinduene er restaurert, og hele bygget er malt. Det er også lagt mye ressurser i å stelle uteområdet pent opp. Bord og sittebenker er satt opp. Det er bygd en liten zip-line, bakseovn og grill, volleyballbane og enda mye mer.

Området er åpent for alle.

Kilder

Rett i nærheten

Fleire attraksjonar

Hovden jernvinnemuseum – ei stor oppleving!
SetesdalBox Sauna – Honnevje
Bratt Friluftsliv – Valle
Jarebu – Bykle
Åknes – Lognavatn
Rakkenes – Byglandsfjorden
Daleviki badeplass – Byglandsfjorden
Sines badestrand – Byglandsfjorden
Brokkestøylen glaskafé og glamping
Galleri Systog Dale
Neset Camping
Støylen Camping – Ose