Evjemoen Forsvarsmuseum. Foto: Geir Daasvatn

Evjemoen Forsvarsmuseum

Evjemoen Forsvarsmuseum har samlet militærhistorie fra 1912 til 2001. Det er det eneste hærmuseet mellom Bergen og Oslo. Museet har en veldig spennende utstilling om stortingsmann og statsminister Jørgen Løvland sitt liv og arbeid.

Museet er sesongåpent med guide 22. juni–13. august 2023, daglig kl. 11:00–17:00. Det er en beskjeden inngangsbillett; 40 kr for voksne, 35 kr for studenter og gratis for barn.

Militære utstillinger

Evjemoen Forsvarsmuseum ble etablert med utgangspunkt i utstyr som var på Evjemoen, men som ble utrangert da leiren ble lagt ned. Det er som en spennende fortelling om aktiviteten som var på Evjemoen i tiden 1912–2001. Tar du deg tid til å stanse opp litt, og lese noen av de mange informative oppslagene, er en tur gjennom lokalene i det gamle militærbygget som en roman!

Her finner du radiostasjoner av amerikansk, britisk og tysk opphav, mange gamle kanoner og utstillinger av annet militært utstyr.  Det er både en lokalhistorisk innfallsvinkel om utviklingen av Evjemoen, og en mer generell innfallsvinkel med Forsvaret i utvikling og endring gjennom 100 år, i både fredstid og krigstid. Du finner originale uniformer fra de ulike tidsepokene og en særdeles rik og interessant bildesamling.

Muset byr på viktig lokal- og regionalhistorie, og er ikke minst spennende for alle de som har vært tilsatte eller har tjenestegjort på Evjemoen. Om lag 100 000 rekrutter var innom Evjemoen til førstegangstjeneste fra 1954 til leiren ble lagt ned. NATO-sjef Jens Stoltenberg er mellom dem som har fått sin militære grunnopplæring her!

Presentasjonen fortsetter under bildet

Fra den militære utstillingen. Foto: Geir Daasvatn

Stor ære til Trygve Johansen

Innsamlingsarbeidet ble i stor grad gjort av tidligere oberstløytnant Trygve Johansen, som var en av offiserene som fikk ansvar for å stå for avviklingen av leiren. Han tok vare på utstyr som skulle kasseres og fikk etter hvert etablert utstillinga. Trygve ble i 2009 tildelt Kulturprisen i Evje og Hornnes for sitt enorme engasjement for og arbeid med å lage museet på Evjemoen.

Jørgen Løvland-utstilling

Jørgen Løvland kom fra gården Lauvland i Evje. Han var bondegutten som gjennom å tilegne seg kunnskaper og erfaringer på egenhånd vokste seg fram til å bli landets fremste politiske leder. Han var spesielt sentral under unionsoppløsningen fra Sverige i 1905, vår første norske utenriksminister og en liten periode også statsminister. Løvland er trolig den setesdøl som har satt  sterkest merke etter seg i nyere norsk historie. Løvland har fått et verdig minnesmerke etter seg  med en egen utstilling på Evjemoen Forsvarsmuseum. Utstillingen ble åpnet til 100-årsjubileet for unionsoppløsningen våren 2005.

Presentasjonen fortsetter under bildet

Fra den fantastisk fine Jørgen Løvland-utstillingen. Foto: Geir Daasvatn

Setesdalsmuseet drifter Evjemoen Forsvarsmuseum

Museet ble åpnet 7. juni 2006 av tidligere regimentssjef Odd Helge Olsen. Evje og Hornnes kommune eier museet, men Setesdalsmuseet står for driften.

Hvordan kommer du dit

I rundkjøringen på Verksmoen, rett sør for Evje sentrum, tar du til høyre mot Evjemoen. På den lange Evjemoen-sletta kjører du forbi porten ved Evje Fengsel, og tar til høyre inn porten noen hundre meter lenger opp langs sletta. Det står skilt «Militærmuseum» i krysset. Museet ligger da nesten rett innenfor porten.

Kilder

Se også

Rett i nærheten

Fleire attraksjonar

SetesdalBox Sauna – Honnevje
Bratt Friluftsliv – Valle
Jarebu – Bykle
Åknes – Lognavatn
Rakkenes – Byglandsfjorden
Daleviki badeplass – Byglandsfjorden
Sines badestrand – Byglandsfjorden
Brokkestøylen glaskafé og glamping
Galleri Systog Dale
Neset Camping
Støylen Camping – Ose
Bykle Hotell