Tveitetunet 5. september 2015. Foto: Geir Daasvatn

Tveitetunet

Tveitetunet er eit friluftsmuseum under Setesdalsmuseet på garden Tveiti i Valle.

Museet var bustaden til bonde og lensmann Olav Knutsson Tveiten (1758–1837). Han møtte på riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814 som utsending frå øvre Setesdal.

Setesdalsmuseet kjøpte tunet i 1969, og eit stort restaureringsarbeid vart sett i gang. Ei løebygning blei sett opp, og museet fekk også hand om den gamle arrestbygningen på Tveiten.

Tveitetunet var tidlegare utstillingsplass for brukskunstnarar på Valleutstillinga om sommaren, og har vore arena for den årlege kulturstemna i Valle; Tveitestemna.

Svært restaureringsarbeid

Hovudbygningen under restaurering 14. april 2018. Foto: Geir Daasvatn

I 2017 blei tømmerkassa på hovudbygget i tunet plukka ned og frakta til laftehallen til Setesdal Bygningsvernsenter på Rysstad for restaurering. Arbeidet var kostnadsrekna til 1,5 millionar kroner. Pr. desember 2023 er tømmerkassa kome på plass igjen i i Tveitetunet. Men mykje arbeid står att. Bygningsvernsenteret reknar med Tveitetunet kan opnast igjen i 2025.

Hovudbygningen i Tveitetunet 26. desember 2023. Foto.
Hovudbygningen 26. desember 2023. Foto: Geir Daasvatn

Kjelder

Meir om tunet

Meir om Setesdal

Fleire attraksjonar

Hovden jernvinnemuseum – ei stor oppleving!
SetesdalBox Sauna – Honnevje
Bratt Friluftsliv – Valle
Jarebu – Bykle
Åknes – Lognavatn
Rakkenes – Byglandsfjorden
Daleviki badeplass – Byglandsfjorden
Sines badestrand – Byglandsfjorden
Brokkestøylen glaskafé og glamping
Galleri Systog Dale
Neset Camping
Støylen Camping – Ose