Stoga – Bygland

Olav Grendstad og Harde Johannessen framfor Stoga kulturkafe i Bygland. Foto.

Stoga er ein kulturkafé på Prestneset i Bygland. Turistinformasjonen i Bygland er også her. Det er kafé med enkel servering og skjenkeløyve, kulturarrangement, møte, konsertar, revy, teater, guiding, folkemusikk og dans og mykje anna. I tillegg ivaretek Stoga på vegne av kommunen funksjonen som Turistinformasjon. Stoga disponerer óg nokre museusmbygningar i Bygland museum rett ved, […]