Skore – Bygland

Garden skore i Bygland. Oversiktsfoto.

Skore er ein gamal gard høgt oppe i lia aust for Ose, på austsida av Otra, nord for Åraksbø. Garden blei fråflytta ut på 1960-talet. Men dei gamle bygningane står tilbake, mellom anna det vakre buret frå 1600-talet. Stykket held fram under biletet Dei siste som dreiv garden var to jenter som blei kalla «Skorsjentene», […]