Roy Bakke. Foto: Geir Daasvatn

Roy Bakke koordinerer og marknadsfører reiselivet i Setesdal

I januar 2021 blei Roy Bakke tilsett i Setesdal interkommunalt politisk råd – betre kjend som Setesdal Regionråd – i ei prosjektstilling for å koordinere og marknadsføre reiselivet i Setesdal.

Artikkelen er tidlegare publisert på OpplevEvje.no. Han er skrive om til nynorsk her, og det er gjort nokre små språklege endringar for å få teksten til å passe med tida som er gått.

Roy Bakke er fødd og oppvaksen i Kristiansand. Han fekk tidleg interesse for å jobbe med gjestar, og starta hotellkarriera som pikkolo på SAS-hotellet på Fornebu i 1988. Han arbeidde i fleire avdelingar og ved fleire hotell i Radisson-kjeda, avbroten av eit studie i økonomi og administrasjon ved Norges Hotellhøyskole i Stavanger. 

Roy opparbeidde seg ei solid erfaring innan hotell og reiseliv. Etter 21 år i Radisson avslutta han som direktør ved Radisson BLU i Fredrikstad og flytta til Hovden.

Drøymde om det gode liv på fjellet

Draumen om det gode liv på fjellet var stor. I 2010 flytta Roy altså til Hovden for å arbeide som Vertskapspar på Hovden Fjellstoge saman med kona Ann-Torill Briksdal. Gjestekontakt og moglegheita til å skape unike opplevingar både ute og inne har alltid vore ei drivkraft for Roy. Ønsket om vise fram alt det Hovden og fjellet har å by på, både i form av turopplevingar, god mat, flott natur og dei gode augneblinka, var oppgåver Roy jobba mykje med i åra på Fjellstoga.

I 2018 skulle Roy hjelpe til i ei mellombels fase som dagleg leiar i Destinasjon Hovden. Den mellombels oppgåva varte i nesten tre år, og omfatta også arbeidet som dagleg leiar for Visit Setesdal.

I ei pressemelding om tilsettinga i januar 2021 sa dagleg leiar i Setesdal Regionråd Rita Hansen:

– Å marknadsføre og utvikle Setesdal som reisemålsdestinasjon er ei av regionrådet sine hovudsatsingar dei komande åra.  Ved sida av den breide erfaringa og kompetansen sin, har Roy ei unik evne til å bygge relasjonar. Vi er veldig glade for å få Roy med på laget!

Det ovanfor blei skrive på nyåret 2021. Nå, snaut to år seinare, har Roy framleis fullt trøkk på gasspedalen for reiselivet i Setesdal. Seinast såg me han i full sving under Setesdalskonferansen på Hovdestøylen tidlegare i november. I Setesdal er det ei stor satsing for i fellesskap å utvikle reiselivet vidare i positiv retning. Roy er spydspissen på det laget!

Del "Roy Bakke koordinerer og marknadsfører reiselivet i Setesdal"