Setesdalswiki med 95.860 artiklar ved årsskiftet

Kulturpatrulja. Dans. Foto.

1. januar 2024 er det 95.860 artiklar på nettleksikonet Setedalswiki. Godt nytt år! | Blog for Harald (setesdalswiki.no) 26. april 2009 blei den første artikkelen lagt ut på nettet. På dei snart 14 åra som er gått, har talet altså auka frå 1 til 95.860! Nye kjem til mest kvar dag. Siste døme er ein kort […]

Åraksbø – bygda som vant mot tida!

Solnedgang over Åraksbø i januar 2020. Foto.

Trass i «bygdedød» og dystre spådomar om framtida til landsbygda, opplever Åraksbø i Bygland ei blømingstid. I november 2003 skreiv Johs. Bjørkeli ei fin sak i Fædrelandsvennen om Åraksbø – bygda som tapte mot tiden. Opp mot 300 menneske skal det ha budd i bygda rundt 1950. I 2003 var talet redusert til under 50. […]

Setesdalswiki i full gang igjen!

Setesdalswiki har vore gjennom ein periode på eit par månader med oppgraderingar, bytte av serverar og anna teknisk vedlikehald. Nå er nettleksikonet tilbake i full drift. Helge Haugland var teknisk ansvarleg for wikien. Han var eldste son til Reidun og Harald Haugland. Helge døydde diverre 3. november 2022, etter ei tids sjukdom. Eg skreiv litt […]

Setesdalsfolk – folkemusikk og dans i Setesdal

Annbjørg Lien. Portrett. Foto.

I 2019 kom setesdalstradisjonen med spel, dans og song i Setesdal på UNESCO si representative liste for immateriell kulturarv. Setesdalsfolk er eit 3-årig prosjekt som Agder fylkeskommune frå januar 2021 har oppretta for oppfølging av UNESCO-statusen. Det innskrevne element på UNESCO-lista er spel (hardingfele og munnharpe), song (stev og stevjing) og dans (setesdalsgangar). Prosjektleiar for Setesdalsfolk er Annbjørg […]

Storutbygging av lynladarar i Setesdal!

«Ei storstilt utbygging av lynladestasjonar i Setesdal er snart fullført.» Det skriv Fædrelandsvennen i ein svær reportasje på motorsidene sine torsdag 29. desember. Utbyggaren av ladestasjonane er Eviny AS i Bergen. Deira prosjektleiar er Lars Christian Engø. Oppdragsgivar er Setesdal regionråd. Så har Knut Hovet Installasjoner AS, med hovudkvarter på Rysstad, stått for sjølve utbygginga. Far og son Olav (t.v.) […]

Roy Bakke koordinerer og marknadsfører reiselivet i Setesdal

I januar 2021 blei Roy Bakke tilsett i Setesdal interkommunalt politisk råd – betre kjend som Setesdal Regionråd – i ei prosjektstilling for å koordinere og marknadsføre reiselivet i Setesdal. Artikkelen er tidlegare publisert på OpplevEvje.no. Han er skrive om til nynorsk her, og det er gjort nokre små språklege endringar for å få teksten til å […]

Setesdalswiki har runda 95.000 artiklar!

Nettleksikonet Setesdalswiki har runda 95.000 artiklar. Eit stort mål på sikt er 100.000 artiklar. Artikkelen er først publisert på OpplevEvje.no 2. mai 2020. Han er oppdatert med nokre små endringar til dagens situasjon. Eit nettleksikon er ikkje som eit trykt leksikon. Alt er ikkje gjort ferdig på førehand. 26. april 2009 blei den første artikkelen lagt ut på nettet. […]

Ein song til Setesdal

Setesdal

Eg bur i Hornnes, og hadde lite kjennskap til Setesdal til eg var rundt 50 år. Men då begynte eg så smått med fotografering for å ha noko fint å gjere, etter at eg var blitt sjuk og ikkje kunne arbeide som vanleg lenger. Etter kvart drog eg litt nordover i dalen på nokre fototurar […]