Glova på Abusdal – spennande naturfenomen!

Fjellsprekken Glova på Abusdalheia i Hornnes. Foto.

Glova på Styggedal er en stor og spektakulær sprekk i berget, antakelig av tektonisk opphav, på Abusdalsheia sør-vest i Hornnes i Evje og Hornnes kommune. Glova tar til som en liten sprekk i fjellet, vider seg ut etter hvert og er på det største ca 2–3 meter brei. Du kan følge sprekken om lag 300 meter bortover i terrenget, […]

Glova på Abusdalheia

Fjellsprekken Glova på Abusdalheia i Hornnes. Foto.

Glova er ein stor sprekk i berget, truleg av tektonisk opphav, på Abusdalheia sør-vest i Hornnes. Ho tek til som ein liten sprekk i fjellet, vidar seg ut etter kvart og er på det største om lag 2–3 meter brei. Me kan følge sprekken kanskje 300 meter bortover i terrenget, før han igjen forsvinn i […]