Gang- og sykkelvegen over Breiflå under arbeid igjen

Den halvferdige gang- og sykkelvegen over Breiflå med anleggsmaskin. Foto

Arbeidet med å gjere ferdig gang- og sykkelvegen langs Riksveg 9 og Sykkelrute nr. 3 over Breiflå i Hornnes er i gang igjen 😀 Det er innskrenking til eitt køyrefelt på staden, og lysregulering. Når vegen står ferdig, vil tryggleiken for gåande og syklande på denne staden vere sterkt forbetra. Sykkelrute nr. 3 Eit fint […]